Breast Thermography

  • 1982 yılında FDA (U.S. Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış dokulardaki tümör ve lezyonların yol açtığı fizyolojik değişiklikleri belirleyen istatistik duyarlılığı (sensitivity) yüksek bir görüntüleme yaklaşımıdır.
  • IRT görüntülerinde elde edilen anormal şemaların gelecekte gelişecek tümörlerin önemli bir göstergeci olduğu kanıtlamıştır (Louis, 1982).
  • IRT ile belirlenen lezyonlardan 15%’sinin mamografi ile saptanamadığı gösterilmiştir (Gamagami, 1986).
  • IRT, meme hastalıkları teşhisinde altın standart kabul edilen mamografiyi olarak destekleyen ve eksikliklerini kapatan bir yaklaşım kabul edilmektedir.
Breast Thermography

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top