Medical Thermography

  • İnfrared Termografi (IRT) pasif bir yöntemdir, hasta herhangi bir dozda radyasyona maruz kalmaz,
  • Hastaya herhangi bir ilaç verilmez.
  • Bu sebeplerden dolayı hastaya istenen sıklıkta uygulanabilir.
  • Doğrudan tümör veya lezyonu değil bunların yol açtığı fizyolojik değişiklikleri belirler.
  • İnfrared Termografi deriye yakın organlarda kullanılır.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top